Användarguide.pdf
Här visas de indikatorer du har valt. Indikatorerna grupperas automatiskt på enhet, så att du inte kan välja indikatorer med olika enhet till samma diagram eller tabell. Välj flik Graf för att se resultatet. För att ångra ett val klickar du på indikatorn när flik Indikatorer är vald.

Valda

{{selectedIndicatorCount}}

Meddelande

Du måste välja minst en indikator för att ta dig vidare till graf sidan.
{{::ug.Name | cut:true:35:'...'}}
{{::ind.Name | cut:true:90:'...'}}
Du har möjlighet att begränsa listan över indikatorer genom att använda olika filter som du kan kombinera fritt. Du väljer filter via flikarna Mål, Tema, Region, Indikatortyp och Källa. I Aktiva filter ser du vilka filter du har valt. För att rensa samtliga filter klickar du på pilsymbolen i Aktiva filter.

Filter

{{ic.tab}}
Mål
Tema
Region
Indikatortyp
Källa

Mål

Tema

Region

Indikatortyp

Källa

Aktiva filter 

{{::key}}
Här visas alla indikatorer, baserat på de sökningar och filtreringar du har gjort. Indikatorerna är uppdelade på olika sakområden där varje sakområde representeras av en färgmarkering. Indikatorer som hör till flera olika sakområden har en kombination av färger. Under indikatorns namn finns datum för senaste uppdatering av data. Du kan välja att se indikatorer inom ett eller flera sakområden genom att markera Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och nikotin och/eller Spel om pengar. Du kan välja att söka en indikator på namn. För att skriva ut en lista över de indikatorer du har sökt fram klickar du på Indikatorlista.pdf. Du väljer en indikator genom att klicka på indikatorn.
Indikatorlista.pdf

Indikatorer

( {{visibleIndicatorCount}} av {{availableIndicatorCount}} )

Meddelande

Det finns inga indikatorer som matchar de filter och sökkriterier du har valt.

Meddelande

Data hämtas, snart klar.
{{::ind.Name}}
{{ ::ind.ModifiedDateFormatted }}

{{context.Name}}

{{context.Name | cut:true:70:'...'}}

Senaste uppdaterad {{context.ModifiedDateFormatted}}

Om indikatorn

Här visas information om den indikator du har markerad i listan över valda indikatorer. För att skriva ut en indikatorbeskrivning klickar du på Indikatorbeskrivning.pdf.  Indikatorbeskrivning.pdf
{{context.Comments}}

Källa: {{context.SourceNames}}
Ansvarig myndighet/organisation: {{context.ReportingAuthorityName}}
Mål: {{context.FilterGoalsName}}
Indikatortyp: {{context.IndicatorTypeName}}
Tema: {{context.FilterThemesName}}
Här väljer du variabler. Du kan se hur många alternativ du har att välja mellan i rubriken för varje variabel. Du väljer vilka du vill se resultat för genom att klicka i Region, Segment, Kön eller Ålder. För att ångra ditt val klickar du på ”x” före variabeln du vill ta bort. Du kan också ångra samtliga val genom att klicka på ”x” som finns längst till höger. Du väljer vilken period du vill se genom att antingen markera varje år eller dra i periodlisten. Tabell och diagram uppdateras så fort du gör nya val.

Välj variabler


Region

( {{SelectedCount[0]}} av {{TotalCount[0]}} )
{{$item.Name}}
{{item.Name}}

Segment

( {{SelectedCount[1]}} av {{TotalCount[1]}} )
{{$item.Name}}
{{item.Name}}

Kön

( {{SelectedCount[3]}} av {{TotalCount[3]}} )
{{$item.Name}}
{{item.Name}}

Ålder

( {{SelectedCount[2]}} av {{TotalCount[2]}} )
{{$item.Name}}
{{item.Name}}

Ekonomi

( {{SelectedCount[4]}} av {{TotalCount[4]}} )
{{$item.Name}}
{{item.Name}}

Utbildning

( {{SelectedCount[5]}} av {{TotalCount[5]}} )
{{$item.Name}}
{{item.Name}}


Välj period


{{ ay.year }}{{context.AverageValue > 1 ? "-" + (context.AverageValue + (ay.year - 1)) : ""}}
Här visas resultat för den indikator eller den grupp av indikatorer du har valt. Uppdatering sker så fort du väljer nya indikatorer, ny period eller väljer andra variabler. Du kan välja att visa resultatet i olika typer av diagram eller i en tabell. Du ser värdet för varje datapunkt om du för pekaren över diagrammet. För att förstora en del av diagrammet markerar du det område du vill förstora. Om du vill skriva ut diagrammet eller ladda ned det som en bild, har du flera alternativ att välja mellan om du klickar på menysymbolen. __________________________________________ Teckenförklaring i tabellen: 0=Värdet är noll, B=Bortfall, <tomt>=Uppgift har inte rapporterats

Välj graf

Visa konfidensintervall
Linjediagram
Stapeldiagram
Tabell
Indikatornamn
{{ indicator.IndicatorName }} {{ datapoint.Value }}